UVOD

Audio poruka

Tokom mnogih godina skupljao sam snimke i zapise mojih proučavanja Svetog Pisma, razgovora sa raznim vernicima i predavanja namenjenih na podsticaj osobama na raskšćima puteva i staza koje ljudi današnjeg vremena izabiraju sebi kao put života. Ova izlaganja podstiču neodlučne i nerešene putnike da izaberu put pobožnosti i prigrle srcem i umom Reč Života i Istine.

Sačuvao sam te snimke i beleške za moje “stare dane” misleći da bi mi mogli poslužiti kao dopunska hrana ako mi je naš Gospod odredio da mi poslednje godine zemaljskog života budu opterećene slabim vidom i sluhom: ako ne budem mogao da čitam knjigu, još ću, nadam se, moći slušati snimke…

Kako sam doživljavao neke od navedenih znakova približavanja kraju putovanja, posmatrao sam ljude starije od mene i pomisao da bih podelio sa njima moju zbirku snimaka pokrenula je razmišljanje o ovakvom programu. Kada je naše mlađe pokolenje suočavano sa svojim sopstvenim borbama u ovom svetu suprotnih strujanja, prohteva i uticaja, osetio sam potrebu i priliku da podelim svoje doživotno “putovanje kroz Sveto Pismo”

Svojim ograničenim sredstvima i bez želje da skupljam priloge a u nameri da se poslužim svim mogućnostima koje mi budu od Boga podarene, nije bilo izgleda da bi mi cene usluga na tržištu elektronske tehnike omogućile ostvarenje ovog programa na internetu.

Čudesna milost našeg Oca u Hristu pokrenula je neke dobrovoljce između naroda od kojih ne bih mogao očekivati da ostvare tako veliki poduhvat. Njihov doprinos doživljavam kao “biblijsku priču naših dana”. Dugujem beskrajnu zahvalnost našem Gospodu i svim živim sredstvima Njegove dobrote i milosti.

Moja želja korisnicima sadržaja ovog sajta i moja molitva Gospodu je da svi dožive podsticaj na istraživanje i doslednost nauci Svetog Pisma da bi našli spokojstvo u milosti i spasenju našeg Boga. Ovaj kratki život ima svoju potpunu vrednost ako se završi slavnim nastavljanjem večnog života u blagodati Spasitelja našega.

Predlažem svim posetiocima ovog sajta da smatraju sva predavanja iskrenim i ozbiljnim proučavanjem Božije Reči od strane jednog dugogodišnjeg učenika našeg Gospoda Isusa Hrista; ništa više; ništa manje. Sveto Pismo sadrži i proizvodi doživotna putovanja iz sveta greha i tame u Nebeski Jerusalim. Svakom učeniku i verniku nudi se prilika da postane sledbenik našeg Gospoda i Spasitelja i naslednik Njegovog Carstva.

Svi dobronamerni korisnici sadržaja ovog sajta, pozvani ste i podstaknuti da postavljate pitanja, ponudite predloge i ispravke ovom sadrzaju i drugim korisnicima istog.

Zahvalan sam za mogućnost da delim sa vama.

Ostajem u molitvi za blagoslove našeg Gospoda svim učesnicima i za neprestanu hvalu našem Bogu od blagoslovenih srca.

Jedan stari učenik.