- All Scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, ... (2.Tim 3:16)
- Svo je Pismo od Boga dano, i korisno za pouku, za karanje, za popravljanje, za odgajanje u pravednosti, ... (2.Tim 3:16)
     
English   Srpski
     
BIBLE EXPOUNDED   SVETO PISMO – RAZLAGANJE
     
Presentations of understanding the Bible to help and encourage earnest believers and seekers to understand and obey God’s Word given for Life.   Razlaganje razumevanja Svetog Pisma za pomoć i podsticaj ozbiljnim učenicima i neodlučnim putnicima da razumu i poslušaju Reč Božiju danu za život.
     
Bible expounded - mp3
Bible expounded - Text
  Sveto pismo - razlaganje - mp3
Sveto pismo - razlaganje - Tekst
     
Bible reading - mp3   Sveto pismo čitanje - mp3
     
Testimonies - mp3
Testimonies - Text
  Svedočanstva - mp3
Svedočanstva - Tekst